Instructors

Here are the names of the instructors at Genbu-Kai as well as the contact info of the instructors in charge.

Karate

Genbu-kai’s chief instructor is soshi Yuji Matsuoi, 8. dan hanshi. Other instructors are:

  • Shihandai Anssi Ulvinen, 6. dan kyoshi (teens and adults), phone: 040 7636246
  • Otto Karjalainen, 6. dan kyoshi (adults)
  • Esko Enström, 6. dan kyoshi (adults)
  • Juha Kilponen, 6. dan kyoshi (children and adults), phone: 050 387 5756
  • Kari Innilä, 6. dan kyoshi (adults)
  • Kimmo Nissinen, 6. dan renshi (adults)
  • Hanna Ojala, 3. dan (teens and children)
  • Jussi Lares, 2. dan (children)
  • Anni Aronen, 1. dan (adults' beginner course)
  • Ilona Nissinen, 1. dan (children)

Iaido

  • Matsuoi Sensei, 8. dan hanshi
  • Jortu Virkki, 7. dan renshi, phone: 0400 625085
  • Sami Heinonen, 5. dan
  • Kirsti Koskela, 3. Dan

Mugenryu Heiho

  • Soshi Yuji Matsuoi, 8. dan hanshi