Karaten tekniikat

Karaten ja kobudon tekniikkaopas löytyy tyylisuunnan sivuilta.


Karate Kihon – perustekniikka

Asennot: Perusasentoja ovat mm. zenkutzudachi, shikodachi, naifanchidachi. Kokusai Shorinjiryussa asennot ovat moniin japanilaisiin tyyleihin verrattuna lyhyempiä ja korkeampia kuten perinteisissä okinawalaisissa tyyleissä oli tapana.

Lyönnit: Peruslyöntejä ovat mm. gyakuzuki, shikodachi-oizuku ja zenkutsudachi-oizuki. Lyöntejä yhdistellään ja sovelletaan tekniikoissa monipuolisesti.

Torjunnat: Perustorjunnat kuten gedanbarai (alatorjunta), chudanuke (keskitorjunta), shutouke (veitsitorjunta) ja jodanuke (ylätorjunta). Torjunnat, kuten lyönnitkin, yhdistyvät usein väistöihin ja kiertoihin.

Potkut: Peruspotkut kuten maegeri (etupotku), sokutogeri (sivupotku) ja mawashigeri (kiertopotku). Lisäksi on muita potkuja ja potkut voidaan tehdä myös mm. takakautta ja hyppypotkuina.

Kihon Kata: Matsuoi sensein kehittämät neljä kataa, jotka perustuvat peruslyönteihin ja torjuntoihin. 

  • Chi no kata: gedanbarailla ("maa")
  • Kuu no kata: chudanukella ("ilma")
  • Ten no kata: jodanukella ("taivas")
  • Shuto no kata: käsiveitsitorjunnalla
Karaten harjoittelijoita harjoittelemassa asetekniikoita nunchakulla ja bokkenilla karatepuvut yllään.
Kokusai Shorinjiryu Karatedo -tyylisuunnassa harjoitellaan myös asetekniikoita.

Kata-harjoittelu

Katat ovat yksin tehtäviä, pitkiä liikesarjoja, joissa kohdataan useita kuvitteellisia vastustajia yhtä aikaa ja harjoitellaan taistelua. Katoihin sisältyvät karaten tekniikat ja niiden kautta voi yhdistää perustekniikat tehokkaaksi taistelutaidoksi. Katan kautta harjoitellaan mieltä, voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja tekniikkaa. Kataa voidaan tehdä ilman aseita ja aseiden kanssa. 

Tyylisuunnassamme on 12 kataa, joiden lisäksi on viisi pinan-kataa. Pinan-katat ovat vanhoja okinawalaisia katoja, joita on käytetty opettamaan nuoria harjoittelijoita. 

Eri vyöarvoilla harjoitellaan yhä vaikeampia katoja, mutta jokaiselle löytyy kaikista katoista aina lisää harjoiteltavaa ja parannettavaa. 

Tyylisuunnan katoista löytyy lisää tietoa täältä.

Yhdistelmätekniikat ja harjoitteet

Kokusai Shorinijiryussa on lisäksi seuraavia määrämuotoisia harjoitteita:

  • Yakusoku kumite: 37 kpl paritekniikoita, joissa toinen hyökkää ja toinen puolustautuu tietyillä tekniikoilla.
  • Renzokuwa: 10 kpl tekniikkasarjoja, jotka tehdään yksin kuvitteelista vastustajaa vastaan.
  • Oyokumite: 10 kpl ottelutekniikoita parin kanssa harjoitteluun.
  • Hoen zaho: 10 kpl paritekniikoita, joissa lähdetään seiza-asennosta lattialta. Nämä ovat Matsuoi sensein kehittämiä.
  • Tankensabaki: 10 kpl parin kanssa tehtäviä puukkotekniikoita. Alemmat vyöt harjoittelevat puuveitsellä ja ylemmät terävällä puukolla.

Kumite

Kumitella tarkoitetaan vapaata ottelua. Tyylisuuntamme kilpailut eroavat kilpa- ja olympiakaratesta siinä, että otellessa käytetään käsi-, rinta-, ala- ja pääsuojia. Suojien käyttö mahdollistaa voimakkaan kontaktin käytön. Tätä kutsutaan bookuzuki-kumiteksi.

Ottelutekniikkaa harjoitellaan myös määrämuotoisina pariharjoituksina, kuten yakusoku kumite ja oyokumite.